Trang chủ » Dark Knight: Cách cộng tăng điểm DK MU Awaken, cách tăng lực chiến chuẩn nhanh nhất

Dark Knight: Cách cộng tăng điểm DK MU Awaken, cách tăng lực chiến chuẩn nhanh nhất

Dark Knight: Cách tăng điểm DK trong game MU Awaken, cách tăng lực chiến chuẩn nhanh nhất

Dark Knight được xem là ông trùm của PK Solo 1 đánh 1, là tanker trâu bò càn quét trên chiến trường. Những cuộc chiến nếu thiếu DK thì cần chắc phần thua. Cách tăng điểm cho DK khá đơn giãn dù bạn chuyển chức DK theo dạng Đấu Sĩ hay Kỵ Sĩ cũng giống nhau:

- Tăng Sinh Lực và Sức Mạnh theo tỷ lệ: 6 Sinh Lực - 4 Sức Mạnh nếu muốn có dagme to, hoặc 7 Sinh Lực - 3 Sức Mạnh để trâu bò hơn trong chiến trường.

Cách Combo khi solo 1 vs 1 hoặc giao chiến đông người:

- Đánh 1 - thì DK là con trâu nên cứ mạnh dạng lăn vào xả combo skill: Va Chạm -> Xuyên Gió -> Phá Kích -> Lôi Đỉnh Thiêm. Những kỹ năng của DK hồi lại rất nhanh, nên đánh nhau với Efl hay ĐW thì cực kỳ sướng.

- Đánh nhau kiểu chiến trường thì khéo léo bắt Efl và ĐW ở phía sau team địch, tận dụng 2 kỹ năng Va Chạm và Xuyên Gió để theo sát kẻ địch, Efl và ĐW máu giấy nên chỉ cần áp sát tung combo là ăn mạng ngay. Cố gắng đánh theo team, đừng đi lẻ 1 mình

Dark Knight: Cách tăng điểm DK MU Awaken, cách tăng lực chiến chuẩn nhanh nhất

Loading...

Bài viết đáng chú ý