Trang chủ » Fairy Elf: Cách cộng tăng điểm elf mu awaken chiến boss, train tăng lực chiến chuẩn nhất

Fairy Elf: Cách cộng tăng điểm elf mu awaken chiến boss, train tăng lực chiến chuẩn nhất

Fairy Elf: Cách tăng điểm nhân vật elf mu awaken chiến boss, train chuẩn nhất, Cách tăng lực chiến ELF mạnh nhất

Fairy Elf có thể gọi là Xạ thủ trong game Mu Awaken. Với tầm bắn xa, sát thương lớn cộng thêm chí mạng x2, khi ra chiến trường thì chỉ cần chọn vị trí tốt phía sau rồi xả skill ăn mạng thôi. Có thể gọi Elf là sát thủ chiến trường và trùm damge Boss.

Cách để tăng điểm cho Elf mạnh mẽ thì các bạn có thể tham khảo cách sau:

- Thể chất: Fairy Elf cần tăng điểm vào thể chất để mặc đồ. Các bạn nên tăng tầm 350 điểm thể chất.

- Sức mạnh: Ưu tiền vào sức mạnh để tối đa hóa sát thương và để cầm vũ khí. Khi các bạn cầm vũ khí bậc càng cao thì yêu cầu sức mạnh càng cao.

- Nhanh nhẹn: chắc chắn phải có tăng. Elf thì cứ nhắm tăng nhanh nhẹn tầm 1 nữa  so với sức mạnh là ổn.

Như trên thì các bạn có thể thấy Elf ưu tiên tăng điểm vào Sức Mạnh + Nhanh nhẹn, thể chất thì chỉ cần tăng vừa đủ để mặc đồ.

High Elf: Cách tăng điểm elf mu awaken chiến boss, train tăng lực chiến chuẩn nhất

Loading...

Bài viết đáng chú ý